KinderClub Ukraine

KinderClub Ukraine

KinderClub Ukraine

С конца февраля 2022 года, спасаясь от войны, в Берлин из Украины приехали десятки тысяч семей с детьми. Чтобы помочь детям освоится с резкой и тяжелой переменой наша организация, Karussell e.V., в марте 2022 открыла детский клуб для украинских детей.

С помощью берлинских волонтеров и самих беженцев мы смогли организовать временный присмотр за детьми, а также регулярно проводить занятия по украинскому языку, немецкому языку, театральному мастерству, хореографии, моде и дизайну. С марта в нашем клубе занималось в разное время около 200 детей. В декабре по результатам занятий мы провели новогодний концерт, фотографии с которого можно посмотреть на нашем вебсайте. В 2022 году наш клуб продержался благодаря усилиям волонтеров, пожертвованиям добрых людей и финансовой поддережке города Берлин (район Панков).

К сожалению, в 2023 году война не закончилась и детям все также требуется наша поддержка. Поэтому, чтобы продолжить деятельность клуба, мы обращаемся к Вам за помощью. Ваши пожертвования пойдут на продолжение деятельности  клуба:

  • кружок театрального мастерства
  • хореографический кружок
  • кружок моды и дизайна
  • занятия по украинскому языку
  • детский сад для маленьких украинцев, которые пока не нашли место в одном из детских садов Берлина.

Большинство занятий проводится людьми, которые также вынужденны были спасаться от войны. Ваши пожертвования помогут им материально и, что возможно важнее, морально. Список и тематика занятий может немного меняться в связи с личными обстоятельствами наших преподавателей. За актуальными событиями в нашем клубе вы сможете следить на нашем вебсайте.

 

KinderClub Ukraine [ UKR ]

З кінця лютого 2022 року, рятуючись від війни, до Берліна з України приїхали десятки тисяч сімей з дітьми. Щоб допомогти дітям адаптуватись до різких і важких змін, наша організація, Karussell e. V., у березні 2022 відкрила дитячий клуб для українських дітей. За допомогою берлінських волонтерів і самих переселенців ми змогли організувати тимчасовий нагляд за дітьми, а також регулярно проводити заняття з української мови, німецької мови, театральної майстерності, хореографії, моди та дизайну. З березня в нашому клубі займалося в різний час близько 200 дітей. У грудні за результатами занять ми провели новорічний концерт, фотографії з якого можна подивитися на нашому вебсайті. У 2022 році наш клуб протримався завдяки зусиллям волонтерів, пожертвам добрих людей і фінансовій підтримці міста Берлін (район Панков).

На жаль, у 2023 році війна не закінчилася і дітям далі потрібна наша підтримка. Тому, щоб продовжити діяльність клубу, ми звертаємося до Вас по допомогу. Ваші пожертви підуть на продовження діяльності клубу:

    — гурток театральної майстерності

    — хореографічний гурток

    — гурток моди та дизайну

    — заняття з української мови

    — дитячий садок для маленьких українців, які поки що не знайшли місце в одному з дитячих садків Берліна.

Більшість занять проводиться людьми, які також змушені були рятуватися від війни. Ваші пожертви допоможуть їм матеріально і, що можливо важливіше, морально. Список і тематика занять може трохи змінюватися у зв’язку з особистими обставинами наших викладачів. За актуальними подіями нашого клубу ви зможете стежити на вебсайті Каруселі.

 

 

Запрошуємо діток з України! [ UKR ]

Що: Клуб для дітей дошкільного та шкільного віку! Разом будемо малювати, грати, читати, гуляти, ходити на екскурсії та вчити перші німецькі слова. Плануємо зробити три вікові групи.

Де: Karussell e.V. Schönfließer Str. 7, 10439 Berlin

Безкоштовно!

Детальна інформація:
+49 1786289160 Оля (українська та російська мова)
+49 172 4651115 Таня (російська мова)
quakklub@gmail.com

-> Як нас знайти?

[ RUS ]

Приглашаем детей из Украины!

Что: Клуб для детей дошкольного и школьного возраста! Вместе мы будем рисовать, играть, читать, гулять, ходить на экскурсии и учить первые немецкие слова.

Где: Karussell e.V. Schönfließer Str. 7, 10439 Berlin

Бесплатно!

Детальная информация:
+49 1786289160 Оля
+49 172 4651115 Таня
quakklub@gmail.com

-> Как нас найти?